Yapraklar Neden Sonbaharda Renk Değiştirir?


Yazın ağaçlara baktığımızda tek bir renk görürsünüz , o da yeşildir. Yeşilin farklı tonlarına rastlamak mümkündür tabii ama sonuçta hepsi de aynı fırçayla boyanmış gibidir. Yapraklarda klorofilden başka, ksantofil( sarı renk verir), antosiyanin (parlak kırmızı rengi verir), karoten (portakala rengini verir) gibi bazı pigmetlerden de çok az miktarda bulunur. Ancak klorofilin baskın oluşu nedeniyle renkler kendi renklerini göstermezler ve yapraklar çoğu zaman yeşil görünürler.
Soğuk günlerin başlaması ve kısalan günlerde güneş ışığının zayıflamasıyla birlikte birçok ağaç
" üretim birimlerini" kapatır. Yapraklardaki besin ,dallara ve gövdeye doğru geri çekilir. Klorofil parçalanmaya başlar ve o yok olurken diğer pigmentler kendilerini gösterme fırsatı bulur ve yapraklar kırmızı ve sarı renklere bürünürler. Son olarak da kurumuş yapraklar düşer ve ağacın dibindeki toprağa besin sağlanmış olur. Sonbaharda başlayan süreç de böylece sona erer.

Tabii ki hep yeşil kalanlar da vardır; bu ağaçlar canlı ve yeşil görünmeye devam ederler. Bunlar yıl boyunca yaz veya kış olsun yapraklarını hiç dökmezler. Bu durum ya güneş ışığının yıl boyunca hemen hemen aynı kaldığı bölgelerde görülür ya da bu ağaçların yapraklarının biçiimi diğer ağaçlardan yapraklarının biçimi diğer ağaçlardan farklıdır. Bu ikinci gruba çam ağaçlarını örnek gösterebiliriz.

Facebook Twitthis Furl