Pingo


Pingolar, çekirdeğinde buz olan izole edilmiş konik tümseklerdir. Sürekli donmuş haldeki toprak tabakası göller kuruduğu zaman oluşur. Gölün altında topraktaki artık su donar, genişler ve kumdan bir tepecik oluşmasına neden olur.
Kanada'nın batı kutup kıyılarındaki Tuktoyaktuk Peninsula'daki Ibyuk Pingo; yükssekliği 50 m, taban çevre uzunluğu yaklaşık 300 m olan dünyanın en büyük pingosudur. Verilen sayısal değerler göre hacmi 500 metreküptür.

Facebook Twitthis Furl