Kar Kristali


Kar tanelerini çıplak gözle inceleyen kişi çok çeşitli biçimlere sahip olduklarını görecektir. Bir metre küp karda 350 milyon tane kar taneciği bulunduğu tahmin edilmektedir.
Kar, sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesiyle meydana gelen yağış şeklidir. Bulutları meydana getiren su buharı sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda donar. Bu donma sonucu su buharı iğne şeklindeki buz kridtalleri halini alır. Bunların birbirlerine birleşmesi sonucunda da düzgün altıgen şeklinde kar kristalleri meydana gelir. Kar kristallerinin bozulmadan yere ulaşmaları için geçtikleri hava tabakalarının sıfır derecenin altında olmalıdır. Aksi takdirde yeryüzüne yağmur olarak yağar. Çok sayıda kar kristali çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir.
Neden tüm kar tanelerinde altıgen simetri vardır ve neden her biri diğerlerinden farklıdır? Kenarları neden düz değil de köşeli bir yapıdadır. Benzer soruların cevaplarını bilim adamları hala çözmeye çalışmaktadırlar. Ancak apaçık ortada olan bir gerçek vardır; Allah yaratmada hiçbir ortağı olmayan, sonsuz güç sahibi olan ve her şeyi örneksiz olarak yaratandır.

Facebook Twitthis Furl