Sıfır ve ondalık sistemi ilk kullanan kimlerdir?


Aritmetiğin gelişmesinde en önemli katkı, hiç şüphesiz ki onluk sayı sistemi idi. Onluk sayı sistemi Hintli veya Arap matematikçiler tarafından geliştirilmiş olup Romen sayılarına göre büyük avantajlara sahip idiler. Romen rakamları ile büyük sayıları ifade etmek çok zordu. Ayrıca dört işleme de yapı olarak müsait değildi. Sıfır da dahil olmak üzere onluk sistemle ilgili işlemlerin eski Hint âlimi Brahmagupta'nın astronomi ile ilgili 632'de yazılan Siddhanta adlı eserinde gösterildiği bilinmektedir. Müslümanlar bu yeni sisteme çok çabuk adapte olmuşve bu sistemi kullanmaya başlamışlardı. M.S. 830 yılında el-Hârizmî onluk sistem ile ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını gösteren bir kitap yazmıştır. Bu kitabın tercüme edilmesi ile de batı, bu yeni sistemle tanışma fırsatını elde etmiştir. Ne var ki bu sistemin batıda kabullenilebilmesi üç asırlık bir dönemden sonra mümkün olabilmiştir. Batı dünyası, hem hiçbir değeri olmayan hem de bir sayının sağına gelince onu on, yüz, bin misli büyüten sihirli sayı sıfırı anlamakta büyük zorluklar çekmiştir. Ondalık sayıların bulunuşu ve kullanılışı da tamamen Müslümanlara ait orijinal bir katkıdır. 15. yüzyılda yaşamış olan ünlü matematik ve astronomi âlimi Gıyaseddin Cemşid el-Kâşî, Risalet'ül-Muhitiyye adlı eserinde aritmetikte ondalık sayı kavramını hem ilk defa kullanmış hem de bu sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olmak üzere dört işlemi göstermiştir.

Facebook Twitthis Furl

31 çekmek nereden geliyor?

Herkesin yaptığı ama kimsenin adının nereden geldiğini bilmediği "o" tabunun adının nereden geldiğini öğrenmek ister misiniz?

İnsan doğasının bir gereği olan cinselliğin bir parçası olan, (erkekler için) kendini tatmin etmenin ülkemizdeki isimlerinden biri: 31, 31 çekmek!
Çoğu insan yapılan aktivitenin yapılış biçimi ve tekrar sayısıyla ilgili olduğunu düşünse de bununla bir ilgisi yok, baştan söyleyelim.
3'ü memeye, ele, 1'i de penise benzetenler var ama cevap bu da değil.
 
Cevap Osmanlı'da!
 
"31 çekmek" deyiminin aslı Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Osmanlı dönemindeki insanlar bu olaya "el çekmek" derlermiş ancak, ulu orta böyle şeylerden bahsetmek kolay olmadığı için, bunu nasıl kullanırız diye düşünürken akıllarına "ebced hesabı" nı kullanmak gelmiş. (Ebced hesabı: bir çok kültürde bulunan, harflerin belirli sayılara denk geldiği bir şifreleme sistemi olarak anlatılabilir kısaca.) "El çekmek" in el kısmını ebced ile hesaplayınca; Osmanlı alfabesinde E harfi için kullanılan "Elif" (1) ve l harfi için kullanılan "Lam" (30) harflerinin sayısal değerlerinin toplamı olan 31 sayısına ulaşmışlar.
Gel zaman git zaman derken el çekmek olmuş mu size 31 çekmek. Gerçekten de kimsenin anlayamayacağı bir şifre çıkıvermiş ortaya hatta öyle ki günümüzde bile olayı ve adını bilsek bile neden öyle dendiğini bilmiyoruz. Pardon bilmiyorduk, bu vesileyle biz de öğrenmiş olduk!
Bu da; merak edenler için Osmanlı alfabesinin ebced hesabındaki karşılıkları tablosu!
 

 


Artık siz de kendi şifrelerinizi oluşturabilirsiniz ;)

Facebook Twitthis Furl

Tarih hesaplamaları için, Windows Hesap makinesi kullanın, nasıl mı?

İki tarih arasındaki farkı mı bulmak istiyorsunuz? Bunu hiç aramadan taramadan Windows 7 ve 8 de hesap makinesi kullanarak kolayca hesaplatabilirsiniz.

İlk olarak Hesap makinesini açıyoruz. Görünüm > Tarih Hesaplama ( CTRL+E yi kullanabilirsiniz ). Hesap Makinesinin genişlediğini göreceksiniz.

Açılır menüden istediğiniz tarih seçebilirsiniz. Burada tarih hesaplamaları için iki tür seçenek vardır.
  • İki tarih arasındaki farkı hesaplayın.
  • Belirtilen tarihe gün ekleme veya çıkarma.
Biz bu seçeneklerden birincisinin nasıl kullanılacağını göreceğiz.
İşlem çok basit; Başlangıç ve bitiş zamanını giriyoruz, farkı yıl-ay-hafta-gün olarak hesaplıyor.

İkinci seçeneği kullanarak da belirli bir tarihe gün ekleme çıkarma işlemi yaparak tarih bulabiliriz.

1.                                                       2.
 
3.

Facebook Twitthis Furl