Satrancın Tarihi


Asırlarda beri süregelen bir oyun. gerçek bir strateji oyunu. Gerçek bir beyin jimnastiği. İran'da zamanın padişahı tarafından savaş stratejisi olarak geliştirilmiş bir sistem daha sonra oyun halini almış ve günümüze kadar gelmiştir.
Satrancın zamanımızdan en az 4000 yıl önce Mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır.
Satrançla ilgili ilk yazılı belgeler Hindistan'dan kalmadır. Daha sonra satranç İran'a onlardan da Araplara, Endülüsler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmıştır. Bizans İmparotorluğu ile de karşılaşması önemli bir dönüm noktası olmuştur.1400 lü yılların sonunda iki uzun menzilli taşın (fil ve vezir) icadı ile oyun hareketlendi. Arap ve Avrupa el yazması kitaplardan sonra, İspanyol Lucena'nın ilk basılı satranç kitabında (1497) satrancın o zamanki kuralları yazılmıştı. O zamandan bu güne kadar, satranç oyununun kuralları değişmeden gelmiştir.

Facebook Twitthis Furl