Niçin rüzgar eser?


Biliyorsunuz; rüzgar hareket eden havadır. Ama bu harekete sebep olan şey nedir?
Bu, Dünya atmosferinin sabit olmayan sıcaklığıdır.
Güneş, Dünya yüzeyini ısıtırken atmosfer de ısınır. Dünya'nın bazı kısımları güneşten tüm yıl boyunca direkt ışık alırlar ve bu nedenle de hep sıcaktırlar. Soğuk havadan daha hafif olan sıcak hava yükselir ve ardından da soğuk hava hareket eder ve yükselen sıcak havanın yerini alır. Böylece rüzgarlar oluşur.

Facebook Twitthis Furl