Mısır Pramidi


Mısır Pramidi'nin Yüksekliği ile çevresi arasındaki oran bir dairenin yarıçapı ile çevresi arasındaki orana eşittir.

Facebook Twitthis Furl