Bayraklar

Dünyada bayrağı kare şeklinde olan iki ülke vardır.Bu ülkeler Vatikan ve İsviçre'dir. Diğer tüm dünya ülkelerininbayrakları dikdörtgen şeklindedir. Yalnızca Nepal bayrağının kendine has dörtgensel olmayan bir şekli vardır.

Facebook Twitthis Furl