Denizler Hakkında Bunları Biliyor Musunuz?


• Yerkürenin yaklaşık dörtte üçü deniz sularıyla kaplıdır. Bunun önemli bir bölümünün Güney Yarım küre'de yer aldığını,
• Kıtaların arasında Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu bulunduğunu ve bunların kıtaların içine girmiş ya da arasında kalmış uzantılarına da "kıtalararası deniz" dendiğini,
• Dünyadaki suyun % 97'sinin okyanus ve denizlerde bulunduğunu,
• Atmosferdeki oksijenin %75'ini denizlerdeki bitkilerin ve planktonların (suda sürüklenen küçük canlıların) ürettiğini,
• Denizin altında çok geniş düzlüklerin, derin vadilerin, büyük yanardağların, çok derin çukurların bulunduğunu ve dünyanın en derin denizaltı çukurunun Büyük Okyanus'taki 11 km derinliğindeki "Mariana Çukuru" olduğunu,
• Deniz suyunun, yaklaşık % 0,86 oranında sodyum klorür, daha bilinen adıyla sofra tuzu içerdiği gibi az miktarda altın, gümüş ve hatta -arsenik gibi daha birçok kimyasal madde içerdiğini,
• Bir yandan çok büyük bir besin gücü, öte yandan zengin mineral maddeleri ve enerji kaynağını bünyesinde barındıran denizlerin, ekonomik yönden giderek önem kazanmakta olduğunu,
• Dünya petrolünün yaklaşık üçte birinin ve doğalgazın büyük bir bölümünün açık deniz sahalanndan çıkarıldığını,
• Mercanların, kanser gibi hastalıklar için önemli bir ilaç ham maddesi sağladığını ve mercanların yok olmasının dünyamız için çok büyük tehlikelere yol açabileceğini,
• ilk teknelerin en az 20.000 yıl önce okyanuslara açıldığını denizlerin ticaret ve ulaşım için çok kullanıldığını biliyor musunuz?

Facebook Twitthis Furl