Today's Gonna Be A Good Day


Black Eyed Peas Oprah'ın sezon açılışı. Binlerce kişinin Chicago sokaklarında yapmış olduğu ilginç bir gösteri. Bu kadar insanı organize etmek kolay olmasa gerek.
Dünden sonra artık bugünde olmak güzel bir şey

Facebook Twitthis Furl