Ağaç kesenleri affetmeyen padişah kimdi?


Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük bir ağaç sevgisi vardı.

Avrupa ya yaptığı seferlerden birinde bir yeniçerinin bir armut ağacının dalını kırdığını görünce yeniçerinin kendi yayının kirişi ile bu ağaca asılmasını emretmişti.

Facebook Twitthis Furl