Büyük Piramidin inşaası


Piramitlerin binlerce insanın onlarca yıl süren çalışmaları ile yapıldığı bilinir. Bunların en büyüğü Büyük Keops Piramididir. 2,5 milyon kaya bloğundan oluşmuştur.Bu kaya blokları 2 ton ağırlığında ve taşınması için 60 kişi gerekmektedir. 60 kişi fazla gelebilir ama piramidin içi için kullanılan 500 bin kayanın ise her biri 70 ton ağırlığında ve bu kayaları taşımak için 2000 bin kişi gereklidir.
Büyük Keops piramidinin dış yüzeyinde kullanılan kayaların her birinde 300 kg kireçtaşı, 100 kg sodyum karbonat, 200 kg soda ve 1,4 kg ton kireç olduğu edinilen bilgiler arasındadır.

Facebook Twitthis Furl